Uznané farebné skupiny:

Poznámka: Turecké angory sú posudzované v jednej z nasledujúcich skupín zahrnujúcich skupinu sfarbení. Znamená to, že v každej skupine môže byť udelený certifikát.

Skupina I.

čierna - TUA n
modrá - TUA a

Skupina II.

čierna s bielou - TUA n 09
modrá s bielou - TUA a 09

Skupina III.

čierna zlatá tieňovaná - TUA ny 11
čierna zlatá shell - TUA ny 12
čierna zlatá s nedefinovanou kresbou - TUA ny 21
čierna zlatá mramorovaná - TUA ny 22
čierna zlatá tigrovaná - TUA ny 23
čierna zlatá bodkovaná - TUA ny 24
čierna zlatá ticked tabby - TUA ny 25
modrá zlatá tieňovaná - TUA ay 11
modrá zlatá shell - TUA ay 12
modrá zlatá s nedefinovanou kresbou - TUA ay 21
modrá zlatá mramorovaná - TUA ay 22
modrá zlatá tigrovaná - TUA ay 23
modrá zlatá bodkovaná - TUA ay 24
modrá zlatá ticked tabby - TUA ay 25
čierna s nedefinovanou kresbou - TUA n 21
čierna mramorovaná - TUA n 22
čierna tigrovaná - TUA n 23
čierna bodkovaná - TUA n 24
čierna ticked tabby - TUA n 25
modrá s nedefinovanou kresbou - TUA a 21
modrá mramorovaná - TUA a 22
modrá tigrovaná - TUA a 23
modrá bodkovaná - TUA a 24
modrá ticked tabby - TUA a 25

Skupina IV.

čierna zlatá tieňovaná s bielou - TUA ny 09 11
čierna zlatá shell s bielou - TUA ny 09 12
čierna zlatá s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA ny 09 21
čierna zlatá mramorovaná s bielou - TUA ny 09 22
čierna zlatá tigrovaná s bielou - TUA ny 09 23
čierna zlatá bodkovaná s bielou - TUA ny 09 24
čierna zlatá ticked tabby s bielou - TUA ny 09 25
modrá zlatá tieňovaná s bielou - TUA ay 11
modrá zlatá shell s bielou - TUA ay 09 12
modrá zlatá s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA ay 09 21
modrá zlatá mramorovaná s bielou - TUA ay 09 22
modrá zlatá tigrovaná s bielou - TUA ay 09 23
modrá zlatá bodkovaná s bielou - TUA ay 09 24
modrá zlatá ticked tabby s bielou - TUA ay 09 25
čierna s nedefinovanou s bielou kresbou - TUA n 09 21
čierna mramorovaná s bielou - TUA n 09 22
čierna tigrovaná s bielou - TUA n 09 23
čierna bodkovaná s bielou - TUA n 09 24
čierna ticked tabby s bielou - TUA n 09 25
modrá s nedefinovanou s bielou kresbou - TUA a 09 21
modrá mramorovaná s bielou - TUA a 09 22
modrá tigrovaná s bielou - TUA a 09 23
modrá bodkovaná s bielou - TUA a 09 24
modrá ticked tabby s bielou - TUA a 09 25

Skupina V.

červená - TUA d
červená s nedefinovanou kresbou - TUA d 21
červená mramorovaná - TUA d 22
červená tigrovaná - TUA d 23
červená bodkovaná - TUA d 24
červená ticked tabby - TUA d 25
krémová - TUA e
krémová s nedefinovanou kresbou - TUA e 21
krémová mramorovaná - TUA e 22
krémová tigrovaná - TUA e 23
krémová bodkovaná - TUA e 24
krémová ticked tabby - TUA e 25
čierno korytnačinová - TUA f
čierno korytnačinová s nedefinovanou kresbou - TUA f 21
čierno korytnačinová mramorovaná - TUA f 22
čierno korytnačinová tigrovaná - TUA f 23
čierno korytnačinová bodkovaná - TUA f 24
čierno korytnačinová ticked tabby - TUA f 25
modro korytnačinová - TUA g
modro korytnačinová s nedefinovanou kresbou - TUA g 21
modro korytnačinová mramorovaná - TUA g 22
modro korytnačinová tigrovaná - TUA g 23
modro korytnačinová bodkovaná - TUA g 24
modro korytnačinová ticked tabby - TUA g 25
červená zlatá tieňovaná - TUA dy 11
červená zlatá shell - TUA dy 12
červená zlatá s nedefinovanou kresbou - TUA dy 21
červená zlatá mramorovaná - TUA dy 22
červená zlatá tigrovaná - TUA dy 23
červená zlatá bodkovaná - TUA dy 24
červená zlatá ticked tabby - TUA dy 25
krémová zlatá tieňovaná - TUA ey 11
krémová zlatá shell - TUA ey 12
krémová zlatá s nedefinovanou kresbou - TUA ey 21
krémová zlatá mramorovaná - TUA ey 22
krémová zlatá tigrovaná - TUA ey 23
krémová zlatá bodkovaná - TUA ey 24
krémová zlatá ticked tabby - TUA ey 25
čierno korytnačinová zlatá tieňovaná - TUA fy 11
čierno korytnačinová zlatá shell - TUA fy 12
čierno korytnačinová zlatá s nedefinovanou kresbou - TUA fy 21
čierno korytnačinová zlatá mramorovaná - TUA fy 22
čierno korytnačinová zlatá tigrovaná - TUA fy 23
čierno korytnačinová zlatá bodkovaná - TUA fy 24
čierno korytnačinová zlatá ticked tabby - TUA fy 25
modro korytnačinová zlatá tieňovaná - TUA gy 11
modro korytnačinová zlatá shell - TUA gy 12
modro korytnačinová zlatá s nedefinovanou kresbou- TUA gy 21
modro korytnačinová zlatá mramorovaná - TUA gy 22
modro korytnačinová zlatá tigrovaná - TUA gy 23
modro korytnačinová zlatá bodkovaná - TUA gy 24
modro korytnačinová zlatá ticked tabby - TUA gy 25

 

Skupina VI.

červená s bielou - TUA d 09
červená s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA d 09 21
červená mramorovaná s bielou - TUA d 09 22
červená tigrovaná s bielou - TUA d 09 23
červená bodkovanás bielou - TUA d 09 24
červená ticked tabbys bielou - TUA d 09 25
krémová s bielou - TUA e 09
krémová s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA e 09 21
krémová mramorovaná s bielou - TUA e 09 22
krémová tigrovaná s bielou - TUA e 09 23
krémová bodkovaná s bielou - TUA e 09 24
krémová ticked tabbys bielou - TUA e 09 25
čierno korytnačinová s bielou - TUA f 09
čierno korytnačinová s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA f 09 21
čierno korytnačinová mramorovanás bielou - TUA f 09 22
čierno korytnačinová tigrovaná s bielou - TUA f 09 23
čierno korytnačinová bodkovaná s bielou - TUA f 09 24
čierno korytnačinová ticked tabby s bielou - TUA f 09 25
modro korytnačinová s bielou - TUA g 09
modro korytnačinová s nedefinovanou kresbou s bielou- TUA g 09 21
modro korytnačinová mramorovaná s bielou - TUA g 09 22
modro korytnačinová tigrovaná s bielou - TUA g 09 23
modro korytnačinová bodkovaná s bielou - TUA g 09 24
modro korytnačinová ticked tabby s bielou - TUA g 09 25
červená zlatá tieňovaná s bielou - TUA dy 09 11
červená zlatá shell s bielou - TUA dy 09 12
červená zlatá s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA dy 09 21
červená zlatá mramorovaná s bielou - TUA dy 09 22
červená zlatá tigrovaná s bielou - TUA dy 09 23
červená zlatá bodkovaná s bielou - TUA dy 09 24
červená zlatá ticked tabby s bielou - TUA dy 09 25
krémová zlatá tieňovaná s bielou - TUA ey 09 11
krémová zlatá shell s bielou - TUA ey 09 12
krémová zlatá s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA ey 09 21
krémová zlatá mramorovaná s bielou - TUA ey 09 22
krémová zlatá tigrovaná s bielou - TUA ey 09 23
krémová zlatá bodkovaná s bielou - TUA ey 09 24
krémová zlatá ticked tabby s bielou - TUA ey 09 25
čierno korytnačinová zlatá tieňovaná s bielou - TUA fy 09 11
čierno korytnačinová zlatá shell s bielou - TUA fy 09 12
čierno korytnačinová zlatá s nedef.kresbou s bielou - TUA fy 09 21
čierno korytnačinová zlatá mramorovaná s bielou - TUA fy 09 22
čierno korytnačinová zlatá tigrovaná s bielou - TUA fy 09 23
čierno korytnačinová zlatá bodkovaná s bielou - TUA fy 09 24
čierno korytnačinová zlatá ticked tabby s bielou - TUA fy 09 25
modro korytnačinová zlatá tieňovaná s bielou - TUA gy 09 11
modro korytnačinová zlatá shell s bielou - TUA gy 09 12
modro korytnačinová zlatá s nedef. kresbou s bielou - TUA gy 09 21
modro korytnačinová zlatá mramorovaná s bielou - TUA gy 09 22
modro korytnačinová zlatá tigrovaná s bielou - TUA gy 09 23
modro korytnačinová zlatá bodkovaná s bielou - TUA gy 09 24
modro korytnačinová zlatá ticked tabby s bielou - TUA gy 09 25

Skupina VII.

čierna dymová - TUA ns
čierna strieborná tieňovaná - TUA ns 11
čierna strieborná shell - TUA ns 12
čierna strieborná s nedefinovanou kresbou - TUA ns 21
čierna strieborná mramorovaná - TUA ns 22
čierna strieborná tigrovaná - TUA ns 23
čierna strieborná bodkovaná - TUA ns 24
čierna strieborná ticked tabby - TUA ns 25
modrá dymová - TUA as
modrá strieborná tieňovaná - TUA as 11
modrá strieborná shell - TUA as 12
modrá strieborná s nedefinovanou kresbou - TUA as 21
modrá strieborná mramorovaná - TUA as 22
modrá strieborná tigrovaná - TUA as 23
modrá strieborná bodkovaná - TUA as 24
modrá strieborná ticked tabby - TUA as 25
červená dymová - TUA ds
červená strieborná tieňovaná - TUA ds 11
červená strieborná shell - TUA ds 12
červená strieborná s nedefinovanou kresbou - TUA ds 21
červená strieborná mramorovaná - TUA ds 22
červená strieborná tigrovaná - TUA ds 23
červená strieborná bodkovaná - TUA ds 24
červená strieborná ticked tabby - TUA ds 25
krémová dymová - TUA es
krémová strieborná tieňovaná - TUA es 11
krémová strieborná shell - TUA es 12
krémová strieborná s nedefinovanou kresbou - TUA es 21
krémová strieborná mramorovaná - TUA es 22
krémová strieborná tigrovaná - TUA es 23
krémová strieborná bodkovaná - TUA es 24
krémová strieborná ticked tabby - TUA es 25
čierna korytnačinová dymová - TUA fs
čierna korytnačinová strieborná tieňovaná - TUA fs 11
čierna korytnačinová strieborná shell - TUA fs 12
čierna korytnačinová strieborná s nedefinovanou kresbou - TUA fs 21
čierna korytnačinová strieborná mramorovaná - TUA fs 22
čierna korytnačinová strieborná tigrovaná - TUA fs 23
čierna korytnačinová strieborná bodkovaná - TUA fs 24
čierna korytnačinová strieborná ticked tabby - TUA fs 25
modro korytnačinová dymová - TUA gs
modro korytnačinová strieborná tieňovaná - TUA gs 11
modro korytnačinová strieborná shell - TUA gs 12
modro korytnačinová strieborná s nedef. kresbou - TUA gs 21
modro korytnačinová strieborná mramorovaná - TUA gs 22
modro korytnačinová strieborná tigrovaná - TUA gs 23
modro korytnačinová strieborná bodkovaná - TUA gs 24
modro korytnačinová strieborná ticked tabby - TUA gs 25

Skupina VIII.

čierna dymová s bielou - TUA ns 09
čierna strieborná tieňovaná s bielou - TUA ns 09 11
čierna strieborná shell s bielou - TUA ns 09 12
čierna strieborná s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA ns 09 21
čierna strieborná mramorovaná s bielou - TUA ns 09 22
čierna strieborná tigrovaná s bielou - TUA ns 09 23
čierna strieborná bodkovaná s bielou - TUA ns 09 24
čierna strieborná ticked tabby s bielou - TUA ns 09 25
modrá dymová s bielou - TUA as 09
modrá strieborná tieňovaná s bielou - TUA as 09 11
modrá strieborná shell s bielou - TUA as 09 12
modrá strieborná s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA as 09 21
modrá strieborná mramorovaná s bielou - TUA as 09 22
modrá strieborná tigrovaná s bielou - TUA as 09 23
modrá strieborná bodkovaná s bielou - TUA as 09 24
modrá strieborná ticked tabby s bielou - TUA as 09 25
červená dymová s bielou - TUA ds 09
červená strieborná tieňovaná s bielou - TUA ds 09 11
červená strieborná shell s bielou - TUA ds 09 12
červená strieborná s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA ds 09 21
červená strieborná mramorovaná s bielou - TUA ds 09 22
červená strieborná tigrovaná s bielou - TUA ds 09 23
červená strieborná bodkovaná s bielou - TUA ds 09 24
červená strieborná ticked tabby s bielou - TUA ds 09 25
krémová dymová s bielou - TUA es 09
krémová strieborná tieňovaná s bielou - TUA es 09 11
krémová strieborná shell s bielou - TUA es 09 12
krémová strieborná s nedefinovanou kresbou s bielou - TUA es 09 21
krémová strieborná mramorovaná s bielou - TUA es 09 22
krémová strieborná tigrovaná s bielou - TUA es 09 23
krémová strieborná bodkovaná s bielou - TUA es 09 24
krémová strieborná ticked tabby s bielou - TUA es 09 25
čierna korytnačinová dymová s bielou - TUA fs 09
čierna korytnačinová strieborná tieňovaná s bielou - TUA fs 09 11
čierna korytnačinová strieborná shell s bielou - TUA fs 09 12
čierna korytnačinová strieborná s nedef. kres. s bielou - TUA fs 09 21
čierna korytnačinová strieborná mramorovaná s bielou - TUA fs 09 22
čierna korytnačinová strieborná tigrovaná s bielou - TUA fs 09 23
čierna korytnačinová strieborná bodkovaná s bielou - TUA fs 09 24
čierna korytnačinová strieborná ticked tabby s bielou - TUA fs 09 25
modro korytnačinová dymová s bielou - TUA gs 09
modro korytnačinová strieborná tieňovaná s bielou - TUA gs 09 11
modro korytnačinová strieborná shell s bielou - TUA gs 09 12
modro korytnačinová strieborná s nede. kres. s bielou - TUA gs 09 21
modro korytnačinová strieborná mramor. s bielou - TUA gs 09 22
modro korytnačinová strieborná tigrovaná s bielou - TUA gs 09 23
modro korytnačinová striebristá bodkovaná s bielou - TUA gs 09 24
modro korytnačinová striebristá ticked tabby s bielou - TUA gs 09 25

Skupina IX.

Biela s modrými očami - TUA w 61
Biela s oranžovými očami - TUA w 62
Biela s nerovnako sfarbenými očami - TUA w 63