FIV – vírusová imunodeficiencia mačiek


Pôvodcom ochorenia je retrovírus, ktorý vyvoláva rozvrátenie imunity mačiek. Patrí do skupiny lentivírov, rovnako ako vírus HIV, ktorý vyvoláva AIDS u človeka. Prípad vzájomného prenosu medzi mačkou a človekom, ani na iné zvieratá nie je doposiaľ známy. Napriek tomu nedostatočne informovaní nepriatelia mačiek túto skutočnosť používajú ako jeden z argumentov proti chovateľom mačiek.
Akútna infekcia postihuje krvný, lymfatický a imunitný systém, následkom čoho sa môžu uplatniť bežné bakteriálne alebo plesňové infekcie. U mačiek zisťujeme zväčšené lymfatické uzliny, zápal ďasien, nádchu, zápal spojiviek, chronické hnačky, chronický zápal kože nereagujúci na liečbu, teploty, chátranie, pri dlhšom priebehu i glaukóm a rôzne druhy nádorov. Veľmi závažné sú neurologické abnormality, ktoré vedú k nutkavým pohybom, prejavom strachu alebo nezvládnuteľnej agresivity.
Infekcia sa prenáša priamym stykom mačiek, najmä pri poraneniach v dôsledku vzájomných súbojov. Preto častejšie ochorejú práve kocúri chovaní volne a ochorenie je zvyčajne diagnostikované okolo piateho roku ich života. Podobné príznaky sa môžu u mačky prejavovať pri primárnych bakteriálnych, plesňových, parazitárnych a iných vírusových ochoreniach, aj pri toxoplazmóze alebo pri nádoroch. Nakaziť sa môžu aj mačatá v ranom štádiu po pôrode. Pokiaľ sa matka nakazí v období brezivosti, dochádza k potratu. Mačka, ktorá má protilátky proti FIV už pred nakrytím, prenáša ich na mačatá, a preto môže byť krvný test takýchto mačiatok pozitívny, ale neindikuje infekciu.
Choroba postupuje pomaly, diagnóza sa opiera o rýchly krvný test na protilátky proti FIV. Ten je vhodný u postupne chátrajúcich, najmä voľne chovaných mačiek a kocúrov, ktorí mávajú opakovane rôzne ochorenia nedostatočne reagujúce na liečbu. Infikovanie sa mačiek chovaných v domácnosti, ktoré prichádzajú do styku len s rovnako chovanými mačkami (výstavy, krytie), je skôr výnimočné.
Choré mačky nemajú nádej na vyliečenie, pri dobrej starostlivosti však môžu prežiť aj niekoľko rokov. V tej dobe je nutné zaistiť, aby sa nemohli stýkať s inými mačkami a neprenášali infekciu ďalej. Tiež je vhodné ich kastrovať, a tým zabrániť ich rozmnožovaniu. Majiteľ musí počítať s tým, že ochorenie sa bude postupne zhoršovať, budú sa vracať prejavy chronických chorôb, ktoré sa liečbou len utlmia. Vzhľadom k tomu, že tieto zvieratá majú celkom rozvrátený imunitný systém, nedajú sa očkovať proti žiadnym infekčným chorobám. Držanie mačky doma a zabránenie jej styku s inými mačkami je nevyhnutné.
Proti FIV doposiaľ neexistuje očkovacia látka.

MVDr. Květa Mahelková