Výstavy

24.06.2006 MVM mačiek Valtice, ČR

GIC. Miša Mafia získala 1 x titul CACE - posudzovateľ: Eiwor Andersson (SE)